2018 július 4.

MIT TANULHAT EGY NAGYVÁLLALAT A KÖZÖSSÉGI IRODÁTÓL?


Ide le kéne írni, hogy mi történt...

1/4

© 2018 Human Business Design House

Adatkezelő: Super Channel Kft.1036 Budapest Perc u. 2. Tel: 1-244-8838/8839 Mail: hello@superchannel.hu A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja: A weboldalak látogatói számára a hozzáférés biztosítása, továbbá magasabb színvonalú működés, személyre szabott szolgáltatások nyújtása, a felhasználói élmény növelése. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett személyes adatok kategóriái:- IP cím - Az adatkezelő a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat (ún. „cookie”) helyez el. A személyes adatok forrása:Az IP cím esetében a látogató internet szolgáltatója, a cookie-k esetében az adatkezelő rendszere. Az adatok nem nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak. A személyes adatok tárolásának időtartama: A személyes adatokat az adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához szükséges időtartamban kezeli. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle

KONTAKT

HUB

E-mail: hello@superchannel.hu

LinkedIn: superchannel.designagency

1036 Budapest, Perc utca 2. II. em.

Információ: +36 30 960 1463

HUMAN
BUSINESS

DESIGN
HOUSE